Tag Tokmanni Lasten Talvikengät — protese info Silicone Waldon De QrdWoeCxB

 

Ruokala Sopuska on Sopimuskodin oma henkilöstöruokala. Sopuska toimii kuntoutujista ja toiminnanohjaajista koostuvan tiimin voimin. Toiminnan tavoitteena on tukea ja kehittää kuntoutujan elämän- ja arjenhallintaa ottaen huomioon hänen voimavaransa ja vahvuutensa. Yhdessä kuntoutujan ja yhteistyötahojen kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Sopuskassa valmistetaan toimintapäivinä aamupala, lounas ja päiväkahvit 40-50 kuntoutuja-asiakkaalle sekä henkilökunnalle. Ruoanvalmistuksessa huomioidaan ateriakokonaisuuden terveellisyys sekä asiakkaiden toiveet. Lisäksi tehdään tarjoilut Sopimuskodin tilaisuuksiin ja juhliin. Sopimuksesta valmistetaan pienimuotoista tilaustarjoilua myös ulkopuolisille.

Tag Tokmanni Lasten Talvikengät — protese info Silicone Waldon De QrdWoeCxB

Työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti. Työtehtäviin kuuluu ruoanvalmistuksen lisäksi astiahuoltoa, leipomista, asiakaspalvelua, hygienia- ja ravitsemustietoutta, vaatehuoltoa, puhtaanapitoa ja varastotehtäviä. Työ ei edellytä aikaisempaa keittiöalan kokemusta. Työstä maksetaan kannustusrahaa. Kuntoutujat osallistuvat myös Sopimuskodin erilaisiin ryhmiin ja tapahtumiin.

Toiminnanohjaajat

Liisa Latosuo
040 530 9445
[email protected]

Timo Vahtolampi
040 579 6042
timo.vahtolampiTag Tokmanni Lasten Talvikengät — protese info Silicone Waldon De QrdWoeCxB@sopimuskoti.fi